Hemolitik Anemi

Hemolitik anemi, eritrositlerin ( alyuvar ) normal yaşam süresi olan 100 – 120 günü doldurmadan vücut tarafından yok edilmesi sonucu oluşan anemi çeşitidir. Bu hastalıkta eritrositlerin sayısı azalır ve kemik iliği daha eritrosit yapmak için daha çok çalışır. Vücuttaki eritrositler , içindeki hemoglobin maddesi ile vücuda oksijen taşırlar. Hemolitik anemide, eritrositler yeterli sayıda olmadıklarından dolayı vücut yeterince beslenemez ve hastalık durumu oluşur. Anemi çeşitleri arasında sık görülmeyen bir çeşittir. Tedavisi kolay değildir ve uzun sürebilir. Tedavinin süresi genellikle tanının koyulduğu süre etkiler.

Genellikle hemolitik anemide, en büyük belirgen tanı, dalağın büyümesidir. Dalak çok çalıştığı için ele gelecek kadar büyümüştür. Hastalığın geç konulan tanılarında, büyük ihtimalle cerrahi tedavi ile alınır. Diğer en önemli bir belirti ise halsizlik ve yorgunlukdur. Vücut tam olarak beslenemediği için, hasta sürekli yorgun ve halsiz hisseder. Ayrıca hemolitik anemi hastalarının, bağışıklık sistemleri çok güçsüzdür. Bu yüzden tedavi sırasında, diğer hastalıklarında ortaya çıkmaması için hastanın tedavisinin hastane ortamında yürütülmesi gerekebilir. Hemolitik anemisi, çok yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Hastalığın ilk safhalarında hiç belirti yoktur yada belirtiler diğer hastalıklarla karıştırılan basit belirtilerdir. Bu yüzden kesin tanı koymak için laborutuvar testleri yapılırsa, tanı kesinleşir ve tedavi gecikmez.

Hemolitik aneminin nedenleri

Hemolitik aneminin nedenleri konjenital ( doğuştan ) veya edinsel ( sonradan kazanılmış ) olarak görülebilir.

Hemolize neden olan faktörler;

Hücre anormallikleri:

• Enzim bozuklukları
• Membran anormallikleri.
• Eritrositlerin sebepi bilinmeyen şekilde hızlı yaşlanmalarıdır.

Hücre nedenli olmayan değişiklikler:

• Mekanik nedenler
• İlaç kullanımı.
• Çeşitli enfeksiyonlar.
• Alkol kullanımı.
• Sigara kullanımı.
• Kimyasal maddeyle temas.
• İmmün ve nonimmun etkenler.

Hemolitik aneminin diğer adları.

• Orak hücre anemisi.
• Talasemia ( Akdeniz anemisi. )
• AB0 uyuşmazlığı.
• Kan uyuşmazlığı.

Hemolitik aneminin belirti bulguları.

Sarılık: Vücut uzuvlarında ve gözde ve göz altlarında sararma anlamına gelir. Sarılığın nedeni, yıkılan eritrositlerden vücuta hemoglobin yayılır. Bu hemoglobininde yıkılımı bilirübin adlı bir maddeyi ortaya çıkarır. Bilirübin de ciltte sararmaya neden olur.
Ciltte limon sarısı görünüm: Bilirübin sayısının arttması nedeni ile ortaya çıkar.
İdrarda renk değişikliği: Vücutta fazla yıkılan eritrositler idrarın rengini değiştirir.
Kansızlık: Eritrosit sayısının azalmasıyla birlikte, vücut beslenemez ve kansızlık oluşur.
Ateş: Çünkü kemik ilikleri çok fazla çalışır. Ateş nöbetler halindedir ve özellikle sabahları başlar.
Dalakda büyüme: Çünkü eritrositlerin fazla yıkılımı sırasında, dalak yıkılan eritrositleri vücuttan atarken çok yorulur ve büyümeye başlar. Splenomegali olarakda bilinir.
Vertigo ( Baş dönmesi ): Baş dönmesinin nedeni, vücudun tam olarak beslenememesidir.
Tansiyon düşüklüğü: Kalpin tam olarak beslenememesi sonucu oluşur.
Karında ağrı: Dalak büyümesine bağlı olarak gelişir.

Hemolitik aneminin tanısı.

İlk olarak fizik muayenede hastadan hikaye alınır. Bunun yanında laborutuvar testleri ve biyokimya testleri yapılır

Hemolitik aneminin tedavisi.

İlk olarak tanı koyulduktan sonra, hastalığa sebep olan etken bulunur. İlk önce hastalığa neden olan etkene yönelik tedaviye başlanır. Tedavi eritrositler normal haline devam edene kadar, devam edilir. Çok ağır vakalarda kan transfüzyonu yapılabilir.

Tedavinin başarılı olmamasının nedeni.

• Hastalığa neden olan etkenin yanlış bulunmasına.
• Yanlış tanı.
• Yetersiz tedavi.
• Hastanın tedaviye gereken özeni göstermemesi.

Hemolitik aneminin komplikasyonları.

• Hipoksi.
• Siyanoz.
• Solunum yetersizliği.
• Dolaşım yetersizliği.
• Dalak büyümesi.

Bizi Facebook tan takip edebilirsiniz.

Sağlık Kanalı

Give a Comment