Su ile yapılan tedavi yöntemleri ve Kaplıca Kültürü

Yüzyıllardır insanoğlunun en çok kullandığı sağlık tedavi yöntemlerinin en başında su ile yapılan tedaviler gelmektedir. Geçtiğimiz dönemlerin özellikle modern tıbbın gelişmediği dönemlerde en çok başvurulan tedavi yöntemidir. İlk çağlardan beri kullanıldığı değişik tarihçilerimiz tarafından belirtilmektedir. Eski çağlarla ilgili su tedavi yöntemlerini başka bir yazı konusunda aktaracağımı belirterek Osmanlı döneminden itibaren anlatmaya gayret edeceğim. Yazıda kaplıca kültürü ve Termal Suyun İyi Geldiği Hastalıklar hakkında bilgiler verilmiştir.

Osmanlı’nın en çok kullandığı tedavi yöntemlerinin başında gelir. Su ile tedavinin yaygınlaşması ve tıbben gelişmesi Osmanlılarda başlamıştır. Ondan önceki dönemlerde olduğu bilinmekle birlikte Osmanlılı sağlık adamları bu konuda büyük mesafeler kat etmiştir. Hatta bu konuyla ilgili uzmanlar su ile yapılan tedavilerde Osmanlıların öncü olduğu iddia edilmektedir.

Osmanlı Dönemi Kaplıca Kültürü

Osmanlı’nın bu denli su ile yapılan tedavilerde çok ileri olmasını kanıtlarından biriside yerleştirdikleri her yere götürdükleri hamam kültürüdür.. Osmanlının yayıldığı tüm coğrafyalarda hamam kaplıca kültürünün yaygın olduğu günümüz kalıntılarında da mevcuttur. Bugün hamamı kaplıcası olmayan ilimiz ve yerleşim birimimiz herhalde hiç yoktur.. Eğer osmanlıdan kalma değilse bile sonrasında yapılmış kaplıcalarımız Türkiye’nin her tarafında yaygındır. Bu kültürün Osmanlıda bu denli yaygın olma sebeplerinin en başında islam inancının temizliğe verdiği önemden kaynaklanmaktadır. İslam bildiğiniz gibi temizlik imandan gelir der. Bu düsturla hareket eden osmanlı hakim olduğu tüm topraklarda hamam kültürünü yerleştirmiştir. Hatta orta çağ avrupasının hastalıktan ve pislikten kaynaklanan verem furyasında, tüm Avrupa kırılırken bizim tarihimizde bununla ilgili hiç bir örnek mevcut değildir.

Osmanlı ve Selçuklular suyu sadece temizlik aracı olarak görmeyip tedavide de yoğun olarak kullanmışlardır. Bugün tüm dünyada yaygınlaşan spa merkezleri aslında osmanlı patentlidir. Gerçi bizim yaşadığımız coğrafyada su yönünden çok zengindir. Bu konuda millet olarak elbette çok şanslı olduğumuz söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi atalarımız sadece temizlik amaçlı kullanmadıkları suyu tedavide kullanmayı geliştirmiştir. Kaplıca tedavileri bunun en somut göstergesidir. Kaplıcalardaki şifalı suların bir çok hastalığa iyi geldiği tıp tarafından da doğrulanmaktadır. Hatta modern tıbbın zaman zaman önerdiği tedavi amaçlı yöntemde olabilmektedir. Özellikle fizik tedavide çok yoğun bir şekilde kendisi de kullanarak tedavi cihetine gitmektedir. Sadece fizik tedavi değil elbette tıbbın önerdiği su tedavileri. Romatizmal tedavi yöntemlerinden böbrek hastalarına kadar çok yoğun bir yelpazede kullanmaktadır. Dünyanın her tarafında mantar gibi türeyen bu lüks sağlık merkezleri bu tedavi yöntemlerinin ne ne derece etkili olduğuna ciddi bir kanıttır.

Termal Suyun faydaları
Termal Suyun faydaları

Termal Suyun İyi Geldiği Hastalıklar

  • Kas ve iskelet sistemi hastalıkları,
  • Romatizmaya Bağlı Rahatsızlıklar,
  • Egzama (atopik dermatit),
  •  Cildin kaşınması,
  • Burun Tıkanıklığı,
  • Düşük Tansiyon,
  • Stres ve Depresyon,
  • Nörolojik Hastalıklar,
  • Kalp ve Dolaşım Hastalıkları,
  • Böbrek ve İdrar Yolları Hastalıkları.

Facebook Sayfamız: https://www.facebook.com/saglikkanali1/

Give a Comment