Su ile yapılan tedavi yöntemleri

Yüzyıllardır insanoğlunun en çok kullandığı sağlık tedavi yöntemlerinin en başında su ile yapılan tedaviler gelmektedir. Geçtiğimiz dönemlerin özellikle modern tıbbın gelişmediği dönemlerde en çok başvurulan tedavi yöntemidir.İlk çağlardan beri kullanıldığı değişik tarihçilerimiz tarafından belirtilmektedir.Eski çağlarla ilgili su tedavi yöntemlerini başka bir yazı konusunda aktaracağımı belirterek Osmanlı döneminden itibaren anlatmaya gayret edeceğim.

Osmanlı’nın en çok kullandığı tedavi yöntemlerinin başında gelir.Su ile tedavinin yaygınlaşması ve tıbben gelişmesi Osmanlılarda başlamıştır.Ondan önceki dönemlerde olduğu bilinmekle birlikte osmanlılı sağlık adamları bu konuda büyük mesafeler katetmiştir.Hatta bu konuyla ilgili uzmanlar su ile yapılan tedavilerde osmanlıların öncü olduğu iddaa edilmektedir.

Osmanlı’nın bu denli su ile yapılan tedavilerde çok ileri olmasını kanıtlarından biriside yerleştirdikleri her yere götürdükleri hamam kültürüdür..Omanlının yayıldığı tüm coğrafyalarda hamam kaplıca kültürünün yaygın olduğu günümüz kalıntılarında da mevcuttur.Bugün hamamı kaplıcası olmayan ilimiz ve yerleşim birimimiz herhalde hiç yoktur..Eğer osmanlıdan kalma değilse bile sonrasında yapılmış kaplıcalarımız Türkiyenin her tarafında yaygındır.Bu kültürün Osmanlıda bu denli yaygın olma sebeplerinin en başında islam inancının temizliğe verdiği önemden kaynaklanmaktadır.İslam bildiğiniz gibi temizlik imandan gelir der.Bu düsturla hareket eden osmanlı hakim olduğu tüm topraklarda hamam kültürünü yerleştirmiştir. Hatta orta çağ avrupasının hastalıktan ve pislikten kaynaklanan verem furyasında, tüm Avrupa kırılırken bizim tarihimizde bununla ilgili hiç bir örnek mevcut değildir.

Osmanlı ve Selçuklular suyu sadece temizlik aracı olarak görmeyip tedavide de yoğun olarak kullanmışlardır.Bugün tüm dünyada yaygınlaşan spa merkezleri aslında osmanlı patentlidir.Gerçi bizim yaşadığımız coğrafyada su yönünden çok zengindir.Bu konuda millet olarak elbette çok şanslı olduğumuz söyleyebiliriz.Dediğimiz gibi atalarımız sadece temizlik amaçlı kulanmadıkları suyu tedavide kullanmayı geliştirmiştir.Kaplıca tedavileri bunun en somut göstergesidir.Kaplıcalardaki şifalı suların bir çok hastalığa iyi geldiği tıp tarafından da doğrulanmaktadır.Hatta modern tıbbın zaman zaman önerdiği tedavi amaçlı yöntemde olabilmektedir.Özellikle fizik tedavide çok yoğun bir şekilde kendisi de kullanarak tedavi cihetine gitmektedir. Sadece fizik tedavi değil elbette tıbbın önerdiği su tedavileri. Romatizmal tedavi yöntemlerinden böbrek hastalarına kadar çok yoğun bir yelpazede kulanmaktadır. Dünyanın her tarafında mantar gibi türeyen bu lüks sağlık merkezleri bu tedavi yöntemlerinin ne ne derece etkili olduğuna ciddi bir kanıttır.

Bunlara da bknz.  Saçlarımızın dökülmesinin nedenleri

Give a Comment