Çocuklarda Disleksi Belirtileri

Disleksi, beynin sol yarım küresinde bulunan dil ve konuşmayla doğrudan ilgili olan Broca ve Wernick adı verilen, iki alanın etkilenmesi sonucu ortaya çıkan bir öğrenme güçlüğüdür. Dislekside doğru kelimeleri tanımakta zorluk, kötü heceleme, okuduğunu anlamada sorunlar ve kavrayış farklılıkları görülebilir. Ancak disleksi, bir eksiklik ya da bozukluk değil, kolaylıkla düzeltilebilen bir kavrayış farklılığıdır.

Eğitim sürecinde tüm çocukların aynı bilgileri aynı şekilde alması beklenir, ancak disleksiye sahip çocuklar genel eğitim standartlarının dışında kalabilirler. Disleksinin tedavisi mümkündür ve doğru analiz ile uygun müdahale planı hazırlanarak çocuklar başarılı bir şekilde yönlendirilebilirler.

Disleksinin belirtileri genellikle çocuğun okula başlaması ile birlikte ortaya çıkar. Anasınıfı ve kreş dönemlerinde görsel ve işitsel alanda son derece başarılı olan çocuklar, ilkokula başladıklarında okuma ve yazma konusunda geri kalabilir ya da bu becerileri diğerlerinden farklı bir şekilde meydana getiriyor olabilirler.

Disleksi belirtileri arasında okuma ve yazma güçlüğü, harfleri ve sayıları karıştırma, hecelemekte zorlanma, kelime dağarcığının sınırlı olması, yavaş okuma, okunan kelimeleri anlama güçlüğü ve matematiksel işlemlerde hata yapma sayılabilir.

Disleksi Tanısı Nasıl Konulabilir?

Disleksi tanısı konulabilmesi için öncelikle bir uzman tarafından değerlendirme yapılması gereklidir. Bu değerlendirmelerde çocuğun okuma, yazma, matematiksel işlemler ve dil becerileri test edilir. Ayrıca, bilişsel işlevler, bellek ve dikkat gibi alanlar da değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda çocuğun disleksi olup olmadığı tespit edilir.

Disleksi erken dönemlerde görülmeye başlasa da müdahaleye daha küçük yaşlardan itibaren başlandığı sürece çocukta okuma anlamında gelişim görmek ve bu problemin çözülmesi mümkündür. Disleksinin tedavisi özel eğitim ve bireysel terapi ile mümkündür. Okul ortamında öğretmenlerin disleksi konusunda bilgili olması, öğrencilerin desteklenmesi ve gerektiğinde özel eğitim hizmetleri sağlanması son derece önemlidir.

Çocuklarda Disleksi Belirtileri Nelerdir?
Çocuklarda Disleksi Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda Disleksi Belirtileri Nelerdir?

Disleksinin belirtileri, çocukların farklı yaş gruplarında ortaya çıkabilir. Bu belirtiler arasında okuma ve yazma güçlüğü, kelime telaffuzu zorluğu, ritmik kelimeleri söylemede güçlük, ince motor becerilerinin yavaş gelişimi, okuma hataları, matematik problemleri ve bellek sorunları sayılabilir. Disleksi, öğrenme farklılıkları nedeniyle ortaya çıkar ve zekâ ile ilgili bir problem değildir.

Okul öncesi dönemde, disleksinin belirtileri genellikle konuşma gecikmesi ve kelime telaffuzu zorluğu şeklinde ortaya çıkar. Bu çocuklar, kelimeyi doğru telaffuz edemeyebilirler ve yeni kelimeleri hatırlama konusunda zorluk yaşayabilirler. Ayrıca, ritmik kelimeleri veya tekerlemeleri söylemekte de güçlük çekebilirler. İnce motor becerileri de yavaş geliştiği için kalemi nasıl tutacaklarını, düğmeleri ve fermuarları kullanmayı, dişlerini fırçalamayı öğrenmeleri daha uzun sürebilir.

Anaokulundan 4. sınıfa kadar olan dönemde, disleksi belirtileri daha fazla okuma ve yazma becerileri üzerinde görülmeye başlanır. Bu çocuklar, tek kelimeleri okuma konusunda zorluk yaşayabilirler ve harfler ve sesler arasındaki bağlantıyı öğrenmekte yavaş olabilirler. Kısa kelimeleri karıştırabilirler ve sık sık okuma ve imla hataları yaparlar. Ayrıca, tersten okuma, harfleri karıştırma ve kelime hecelemede zorluk yaşama gibi problemleri de olabilir.

5 ila 8. sınıf arasındaki dönemde, disleksinin belirtileri daha fazla matematik problemleri üzerinde görülmeye başlanır. Bu çocuklar, matematik problemlerinde zorluk çekebilirler ve kelimeli problemlerde sorun yaşayabilirler. Ayrıca, yazmaktan kaçınabilirler ve el yazıları okunaksız olabilir. Bellek sorunları da artabilir ve gerçekleri hatırlama konusunda zorluk yaşayabilirler.

Disleksi tedavisi için, özel eğitim ve bireysel terapi kullanılabilir. Okul ortamında, öğretmenlerin disleksi konusunda bilgili olması, öğrencilerin desteklenmesi ve gerektiğinde özel eğitim hizmetleri sağlanması son derece önemlidir. Erken teşhis ve müdahale ile disleksi belirtilerinin üstesinden gelmek mümkündür. Öğrencilerin öğrenme farklılıklarına uygun eğitim programları ve öğretim yöntemleri uygulanarak, disleksinin etkileri minimize edilebilir.

Çocuklarda Disleksi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Yıllar içerisinde, disleksiye sahip çocukların iyileşmesi için özel teknikler geliştirilmiş ve disleksili çocukların başarılı ve sağlıklı bir şekilde hayata kazandırılmaları sağlanmıştır. Disleksi, tedavi edilmediğinde yetişkinlik döneminde de sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, çocuklarda disleksi teşhisi konulduğunda, ebeveynlerin bu durumu ciddiye alması ve uzman bir hekime danışması son derece önemlidir.

Kimi zaman, öğretmenler okuldaki yoğunluktan ya da farklı sebeplerden dolayı disleksi sorunlarını fark edemeyebilir veya disleksi konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Bu nedenle, bilinçli ebeveynler olarak, çocuğunuzun yaptığı ödevlerde veya özellikle çocuğunuzun sesli okuma yaparken disleksi şüphesi olabileceğini kendiniz de fark edebilirsiniz. Disleksi, temel özellikleri bilindiği sürece kolaylıkla anlaşılabilen ve ebeveynlerin desteğiyle kısa sürede tedavi edilebilen bir durumdur.

Disleksi tedavisi, uzman hekimler tarafından gerçekleştirilir. Uzmanlar, çocuğun yaşına, disleksi tipine ve sorun yaşadığı alanlara göre bir müdahale planı hazırlarlar. Bu plan, disleksili çocuğun ihtiyaçlarına uygun olarak özel eğitim ve terapi seanslarını içerir. Disleksi tedavisi, düzenli olarak uygulandığında gelişim görülmesi mümkündür.

Detaylı bilgiye https://disleksicozummerkezi.com/2023/03/06/cocuklarda-disleksi-belirtileri/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Give a Comment