Kan değerlerinin anlamları

Hemen herkes kan tahlillerinin sonuçlarını ellerine aldığında neyin ne anlama geldiği ile ilgili büyük bir meraka girer. İşte bu sebeple sizlerle en sık baktırılan kan değerlerinin ne anlama geldiğini paylaşacağız.

Hemogram;

RBC; Kırmızı kan hücrelerinde bulunan eritrosit sayısıdır. Bunlar oksijen taşımakla görevli hücrelerdir. Yüksek rakım ve ağır egzersizlerde sayıları artar düşük olması ise kan kaybını veya kansızlığı göstermektedir. Ayrıca hemolize sebep olan bir takım ilaçlarda eritrosit sayısının azalmasına neden olabilir.

HGB;Kanda bulunan total hemoglobin miktarını göstermektedir. Kan kaybı, anemi, plistemi gibi durumların değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. Egzersiz, polistemi ve yüsek rakım hemoglobin miktarını arttır anemi ise azaltır.

HCT; Kan bulunan hemoglobin ve eritrosit miktarını göstermektedir. Yani kanın şekilli elemanlarının tüm kana olan oranıdır. Kan kaybı ve anemi de miktarında azalma görülürken vücudun kusma ve benzeri sebepler ile su kaybetmesi durumunda veya yüksek rakımda artış görülmektedir.

MCV; Eritrositlerin ortalama büyüklük değeridir.

MCH; Eritrositlerde bulunan hemoglobin miktarını göstermektedir.

MCHC; Eritrosit hemoglobin konsantrasyonunun yüzdesel olarak ifadesini göstermektedir.

RDW; Eritrositlerin dağılımlarını göstermektedir.

PLT; Trombosit sayısıdır. Pıhtılaşmaya neden olan hücrelerdir. Hemostaz bozukluklarının ve koagülasyon sisteminin değerlendirilmesi aşamasında kullanılır. Akut enfeksiyonlarda ve demir eksikliği anemisinde sayısı artış gösterirken bazı enfeksiyonlar, kemik iliğinin baskılanması ve lösemiler de trombosit sayısı düşmektedir.

[irp]

MPV; Trombositlerin ortalama olarak büyüklükleridir.

PDW; Trombositlerin dağılımlarının genişliklerini göstermektedir.

WBC; Beyaz kan hücrelerinin yani lökosit sayısıdır. Vücudun bağışıklığında ve savunmasında görevlidir. Değer aralıklarının üstünde çıkması mikrobik hastalık belirtisidir. Düşük çıkması halinde ise kan kanserini gösterebilmektedir.

NE%; Nötfofillerin yüzdesidir.
LY%; Lenfositlerin yüzdesidir.
MO%; Monisitlerin yüzdesidir.
EO%; Eozinofillerin yüzdesidir.
BA%; Bazofillerin yüzdesidir.

Biyokimya Tahlil Sonuçları;

CA; Kalsiyum metabolik ve endokrin bozuklukların değerlendirme aşamasında kullanılmaktadır. Ayrıca kemik için de önem taşır. Akromegali, kemik metastazları gibi hallerde kalsiyum seviyesi artar magnezyum ve D vitamini eksikliği ile kronik böbrek yetmezliği gibi hallerde ise azalır.

PHOS; Fosfor kalsiyum-fosfor dengesini değerlendirmek amacı ile ve fosfor metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Akromegali ve böbrek yetmezliği gibi hallerde fosfor seviyesi artarken kusma ve D vitamin eksikliklerinde azalır.

UREA; Böbrek fonksiyonuetsti olan Üre protein metabolizmasının değerlendirilmesi aşamasında kullanılır. Düz tüple beraber spot idrar ya da 24 saatlik idrar ile de çalışılabilmektedir. Yüksek proteinli rejim gibi hallerde üre düzeyinde artış gözlemlenirken ağır karaciğer hastalıkları ve gebeliği son dönemlerde azalma görülür.

GLU; Glikoz karbonhidrat metabolizması değerlendirilirken kullanılır ve açlık kan şekeri adı ile ölçülür.

TP; Total Protein ise karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarının takibi esnasında kullanılmaktadır. Yanık ve kronik karaciğer hastalıkları gibi durumlarda total protein seviyesinde azalma meydana gelir.

[irp]

HB; Hemoglobin kan kaybı ve anemi gibi durumları değerlendirirken kullanılır. Yanık, egzersiz, yüksek rakım ve aşırı kusma gibi durumlarda miktarında artış görülürken anemi de ise miktarında azalma görülür.

UA; Ürik asit gut ve benzeri pürin metabolizma hastalıklarının tanı ve takibi aşamasında kullanılır. Böbrek yetmezliği, gut, ağır egzersiz ve lösemi gibi hallerde ürik asit seviyesinde artış görülür.

BİL-D; Bilrubin direk safra kesesi ve karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.

BİL-T; Bilrubin total de safra kesesi ile karaciğer değerlendirmelerinde kullanılmaktadır.

ALT; Alanin aminotransferaz karaciğerin fonksiyon testlerinden biridir. Kas zedelenmeleri, karaciğer hastalıkları ve böbrek yetmezliği gibi hallerde ALT düzeyinde artış görülür.

AST; Aspartat Aminotransferaz tüm vücut dokularında bulunur ancak kalp, iskelet kası ve karaciğer en fazla bulunduğu dokulardır. Herhangi bir sebep ile karaciğer hasarı ya da zedelenmesi, iskelet ve kalp kası travması, ağır egzersiz ve kalp yetmezliği gibi hallerde miktarı artar.

Give a Comment