Akciğer kanseri

Hem erkeklerde hem de kadınlarda ikinci sıklıkta görülen kanser, akciğer kanseridir. En sık 55 ve 65 yaşları arasında görülür. Sigarayla mücadeleye bağlı olarak görülme sıklığı en fazla azalan kanser akciğer kanseridir. Erkeklerde sıklığı azalmıştır fakat kadınlarda akciğer kanseri teşhisinde artış devam etmektedir. Ölüme en sık neden olan kanser de akciğer kanseridir.

Akciğer kanseri sebepleri:

Sigara – asbest,arsenik, klormetil eter, krom, hidrokarbonlar, mustard gazı, nikel, radyasyon, radon gibi mesleksel faktörler, çevre kirliliği, genetik faktörler gibi nedenler sayılabilir.

Klinik: Hastaların tanı aldıkları anda bir çoğunda bölgesel lenf bezleri tutulmuş, kanser başka bölgelere yayılmış durumdadır. Öksürük en sık semptomdur ve erken ortaya çıkar. İnatçı öksürük şeklindedir. Kanlı balgam, solunum güçlüğü, ağrı, çomak parmak, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı gibi semptomlar görülebilir.

[irp]

Adenokanserler, bronkoalveoler kanser, squamoz hücreli kanser, küçük hücreli kanser, büyük hücreli kanser, akciğer karsinoid, adenoid kistik karsinom, yumuşak doku tümörü akciğer kanserinin tipleridir. Sigara içenlerde en sık küçük hücreli akciğer kanseri ve squamoz hücreli akciğer kanseri görülür.

Tanı: Direk grafi, balgamın histo patolojik incelemesi, bronkoskopi, bilgisayarlı tomogrofi, MR, doku ve lenf bezi biyopsisi yapılır. Kesin tanı biyopsi ile konur.

Tedavi: Akciğer kanserinin kesin tedavisi cerrahi ile sağlanabilir fakat hastaların büyük bir bölümünde cerrahi uygun değildir veya imkansızdır. Tedavide cerrahinin yanında radyoterapi, kemoterapi lazer tedavisi de uygulanır.

Lenf bezi hastalığı nedir?

Bizi Facebook tan takip edebilirsiniz.

Sağlık Kanalı

Give a Comment