Sodyum Fazlalığı-Hipernatremi

HİPERNATREMİ (SODYUM FAZLALIĞI)

Sodyumun plazmadaki normal değeri 135 – 145 meq/lt arasındadır. Plazma sodyumunun 145 meq/l nin üzerinde olmasıdır. Çok sık görülmez. Hiperozmolarite ve hipertonisite ile birliktedir. Başlıca 3 mekanizma ile oluşur;

1- Susama hissinde kayıp: koma, komadaki hastanın hipertonik beslenmesi, esansiyel.
2- Ozmotik diürez: non ketotik hiperosmolar koma, mannitol uygulaması.
3- Su kaybı: diabetes insipitus, terleme.
4- Diğer: Cushing Sendromu, primer hiperaldosteronizmde görülür.

Klinik: Somnolans, konfüzyon, respiratuvar paralizi ve komaya neden olur.

Sodyum Fazlalığı nedir?
Sodyum Fazlalığı nedir?

[irp]

Beslenmenin metabolizma üzerindeki etkisi

Give a Comment